logo fundacji

   
Informacja
o fundacji
 
 
Działalność
fundacji
 
 
Adopcja
Serca


Fundacja DAĆ DZIECIOM NADZIEJĘ im. Matki Teresy z Kalkuty

Jakże wiele miłości jest w każdym z nas, ale często jesteśmy tak nieśmiali, że nie potrafimy tej miłości wyrazić, ukrywamy ją więc zamkniętą w swoim wnętrzu..(..) Nie wolno bać się okazywania naszej miłości.

 

Fundacja Dać dzieciom nadzieję im. Matki Teresy z Kalkuty stawia sobie za cel pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce i na świecie, dlatego też za patronkę obrała sobie Matkę Teresę, jako niedościgniony wzór służby bliźniemu.,, Służyć ubogim, aby służyć życiu,,. Fundacja realizuje swój cel poprzez niesienie pomocy dzieciom w walce z głodem, analfabetyzmem, brakiem opieki medycznej pod różnymi postaciami, łamaniem praw dziecka w celu zapewnienia ich godnej egzystencji. W kraju fundacja swoimi staraniami obejmuje dzieci żyjące w regionach szczególnie narażonych na biedę: zagrożonych wysokim bezrobociem. Są szkoły, w których brak środków na dożywianie przekreśla szansę na gorący posiłek w ciągu dnia! W miarę zdobywania środków będziemy się starali trafić wszędzie tam, gdzie nadzieja jest towarem równie cennym jak życie. Sami możemy niewiele- dopiero zyskując wsparcie naszych Dobroczyńców, będziemy mogli zanieść dzieciom nadzieje do najdalszych zakątków świata. Papież Jan Paweł II apelował: ,, Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości.,,

 

Uwaga: Otrzymujemy sygnały o oszustach podszywających się pod działania fundacji, którzy sprzedając dewocjonalia wyłudzają pieniądze.
N I E    R O Z P R O W A D Z A M Y    R Ó Ż A Ń C Ó W !!!
Nie prowadzimy ulicznych zbiórek, ani nie sprzedajemy żadnych gadżetów!    Możesz pomóc!

Adres: 20-882 Lublin, ul Organowa 8/13 ; tel.: (0-81) 740-67-54, 0-601-357-649 .
numer konta: Bank PEKAO SA III O/Lublin, 04 1240 2382 1111 0000 3926 4301
REGON: 432644310 , Nr Rej.: KRS 0000153829

Aktualizacja 3 XI 2008; © 2003 ; E-mail: info@FundacjaMatkiTeresy.pl